Haurvatat

DENİZ İÇİN , İNOVASYON , Ve MİMARİ

Temmuz 2010’da bazı uydu görüntüleri, baltık denizinde yaklaşık 377.000 kilometrekarelik (146.00sq mi) bir yüzey alanını kaplayan muazzam alg çiçeklenmesini ortaya çıkardı. Alg çiçeği, Almanya ve Polonya’dan Finlandiya’ya yayıldı.

a

Denizleri Tekrardan Yaşanabilir Yapmak

CO2 denizleri nasıl etkiliyor biliyor musunuz ? Arabanızdan çıkan CO2 gökyüzüne karışıyor .Denizler ve Okyunuslar bu CO2 in %30 emiyor . Bu şekilde suyun ph derecesi yükseliyor . Yani deniz suyu daha asidik oluyor . Bunun basit organizmalı canlılar üzerindeki etkisi neredeyse yok edecek kadar fazla .

Peki deniz yüzeyini kaplayan algler nereden geliyor ? Tarım arazilerini doyasıya gübreledikten sonra yağmur yoluyla yer altı kanallarından nehirlere ve oradan da denizlere ulaşır . Besin açısından çok zenginleşen deniz suyunda inanılmaz şekilde ürerler ve deniz yüzeyini kapatırlar . Artık denizin altına güneş giremez ve artık yaşanabilecek bir yer olmaktan çıkar .

İşte Haurvatat projesi ile bu sorunlara büyük oradan çözüm bulmaya çalışıyoruz . 

Kuron Salonu -Litvanya

Bu fenomeni araştıran araştırmacılar, onlarca yıldır her yaz, tarım arazilerinin etrafındaki kimyasal gübre akıntısının ortaya çıktığını tespit ettiler. Baltık deniz tabanının yaklaşık 100.000 km2’si, toplam alanlarının neredeyse dörtte biri değişken bir ölü bölgedir. Daha tuzlu ve daha yoğun suyun dipte bulunabilmesi nedeniyle dipte oksijen tükenmesi fark edilir. Temel olarak bakterilerinin organik maddeyi sindirerek ve hidrojen sülfit salgılayarak çoğaldığını araştıran araştırma. Baltık deniz tabanı, dünya savaşından bu yana bir dizi kirlilik geçirirken, bazı elementler atıldı ve bugüne kadar hala ondan zarar görüyor. deniz tabanı ekolojisi, komşu atlantik’inkinden büyük ölçüde farklıdır.

Haurvatat  Deniz İçin İnovasyon ve Mimari

Ötrofikasyon

Besin zenginleştirme birincil üretimi, ayrışmayı ve oksijen tüketimini artırdı.

Oksijen tükenmesi kötü su kalitesi hayatta kalma rekabeti artan ayrışma.

Daha az tüketici su kirliliği nitrojen ve fosfor konsantrasyonu yaşanmaz bölge.

Ötrofikasyonun Kökeni

Okyanus ne kadar soğuksa, atmosferden o kadar fazla CO2 emer ve küresel fosil yakıt emisyonlarının yüzde 30’unu alır.

Plastik okyanusta 11 km derinliğe kadar bulunur, yani sentetik lifler dünyanın en uzak yerlerini bile kirletmiştir.

Birçok deniz organizması, sıradan plastik maddeleri yiyeceklerden ayırt edemez. Platik yiyen hayvanlar, plastiği sindiremedikleri ve midelerini doldurdukları için genellikle açlıktan ölürler ve gerçek yemek yemelerini engellerler.

Kirli Deniz Suyu Nasıl İçeri Alınıyor

Filtrelere yönlendirmeden önce herhangi bir zamanda meydana gelebilecek dalgaların, akıntıların ve diğer doğal afetlerin gücünü azaltmaya ve karşı koymaya yardımcı olucak düzenek .

 Suyun istasyona nasıl girdiği ve geri dönüşüm için tahsis edilen filtrelere doğru nasıl hareket ettiği ve daha fazlası…

Ortak alan, bir parkın simülasyonuyken, insanlar ve hayvanlar akıl sağlığı amaçları için birbirleriyle etkileşim halinde olurlar. Hem hayvancılığın hem de tarım bölgesi .

Atık Partikül Seçimi

Yosun ve atık geri dönüşümü için üretim laboratuvarı, bunları tahsis edilen amaç için ayrı ayrı yönlendirmeden önce .

Bu son filtredir, aynı zamanda yosunları toplayan en küçük filtredir ve birkaç işlemden sonra yeniden dağıtılmak üzere bir tanka yönlendirir.

Büyükten küçüğe doğru partikül seçimleri, sıralı olarak çeşitli büyüklükteki filtrelerden geçerek

Alg Yetiştiriciliği Sistemi

Yosun kültürü ve depolama sistemi ile biyoenerjinin hakim olduğu ortam.

CO2’yi emen ve O2’yi iç atmosfere dağıtan biyo lüminesans konseptinin kullanımı.

Hilal, toplanan her işlenmemiş elemanı istasyona geri veriyor.

Sub-Ship Hilal's Özellikleri

Hilal, sensörler aracılığıyla potansiyel çiçeklenmeleri ve atıkları tespit eder ve ardından toplama konumuna doğru ilerler.

Hilal, yosunları toplar ve suya sönmüş kireç enjekte ederken işlenir.

Hilal, kendi enerji kullanımları için yeterli biyoyakıt üretir ve işlenmemiş öğeleri istasyona geri gönderir.

Isı Koruma ve Yeniden Dağıtım

Fiziksel olarak sıcak hava yukarı doğru çıkar . Enerjiden tasarruf etmek için havalandırmayı zeminden verdik.

Makinelerden gelen ısılar depolanır ve iç sıcaklığın düzenlenmesi için tekrar istasyona girer.

İstasyon içinde depolanan ısı yeniden dağıtımı.

Rüzgar Türbini ve Su Hareketi

Kirli su toplamanın projeye üstten görünümü .

Sualtı yel değirmeni, yatay eksende su hareketinin yönünü değiştirir.

 

Kirlenmiş Su Arıtma

Tedaviden önce ve sonra su ph’ını kaydeden sensörler.

Filtreler ve daha sonra işlenecekleri depolama arasındaki bağlantı.

Kirlenmiş su toplanır ve temiz su tekrar denize enjekte edilir ve işlem sürekli olarak tekrarlanır.

 

 

Sönmüş Kireç üretimi Sistemi

Su ph dengesi laboratuvarı .

Hilal insanları barındırırken, alt geminin park ve malzeme sağlayan ana gemiye nasıl bağlı olduğunu gösteren resim.

CO2 emilimi için kireçtaşı döngüsü.

 

Atık Su Geri Dönüşüm Sistemi

Gri ve siyah su filtreleme sistemi Su, istasyonun içinde ve içinde gerçekleşen faaliyetlerden gelir ve tekrar kullanılmadan önce bir dizi işlemden geçer.

Suyu işlemek için bir dizi filtre yerleştirildi ve daha sonra deniz seviyesinin üzerindeki çiftliğe ve diğerlerine uygun şekilde dağıtıldı…

Deniz seviyesinin üzerinde evcil hayvanlar için bir barınak görebiliriz. Çiftçilik, toprak zenginleştirme ve insan ihtiyaçları için gıda için gereklidirler.

 

Ekosistem Islah Süreci

Ötrofikasyon içinde Nidal .

Katalizör olarak nidal ile iyileşme süreci ve yaşam yavaş yavaş geri dönüyor.

Ekosistemi yavaş yavaş yenilenen mercanların deniz tabanında yeniden büyüdüğü iyileşmiş bölge, aynı zamanda ona denizde dev bir ağaç yanılsaması vererek istasyonun her yerinde.

 

Yıllar İçerisinde

Baltık denizi2020 - 2120

YIL : 2020

 

Baltık denizindeki başlıca alg çiçeklenme bölgelerinin konumlandırılması. Ana istasyonu inşa etmek için stratejik bir yer seçmek. – Algleri ve diğer atık toplamayı içeren ilk eylem planını başlatmak. -Gönderilerek ana istasyona yardımcı olan mobil alt istasyon veya konutların tanıtımı .

YIL:2070

 

 

-Başarılı ilk eylem planı. İkinci istasyonun oluşturulması ve strateji tekrarlanır.

 

 

Yüzey akışlarını filtreleyerek sorunu özünden çözmek. – Ana istasyon çevresindeki küçük toplulukların geliştirilmesi. -Ana istasyon, büyüyen küçük toplulukları için gerekli olan temel şartları sağlayan bir tür ana gemi geliyor.

YIL:2120

-Sürekli büyüme. Çiftçilere biyo-gübre ve iyi alışkanlıklar sağlamak. -Baltic Sea yavaş yavaş çevresini ve ekosistemini geri alıyor.

HAURVATAT – DENİZ İÇİN İNOVASYON VE MİMARİ
TA

HİLAL

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.*